مینی اسکرو چیست؟ مینی اسکرو نوعی مینی ایمپلنت است. مینی اسکرو ابزاری بسیار کوچک و شبیه پیچ