هزینه ارتودنسی

هزینه درمان ارتودنسی به فاکتورهای متعدد بستگی دارد که برای مثال در این رابطه می توان به نوع درمان ارتودنسی، شدت ناهنجاری های فکی و دندان بیمار، و مدت درمان ارتودنسی اشاره کرد. در طول جلسه مشاوره، متخصص ارتودنسی پس از تعیین روش درمان و تخمین مدت زمان و نحوه انجام درمان، در مورد هزینه های ارتودنسی به شما اطلاعات کامل را ارائه خواهد کرد. روش رداخت هزینه ارتودنسی بصورت اقساط می باشد که معمولا حدود 20تا 30 درصد کل هزینه بصورت پیش پرداخت و مابقی بصورت اقساط ماهیانه پرداخت می شود.